Generatieconflicten op de werkvloer: omzetschade of extra omzetpotentie?

Onvoldoende samenwerking tussen generaties op de werkvloer kan snel tot conflicten leiden met  desastreuse gevolgen voor de omzet en de groei van bedrijven. Wat betekent deze generatiekloof op de salesafdeling  en hoe zorgen we voor een optimaal presterend salesteam? Hoe benut je de kracht en talenten van iedere generatie?

De signalen ogen positief! De economie trekt langzaam uit het dal en hiermee vindt bij vele bedrijven ook weer de bekende stoelendans voor het veroveren van leidinggevende posities. Teams worden opnieuw samengesteld.. de vraag rijst dan hoe je als leidinggevende deze nieuwe generaties gaat managen. Sterker nog: hoe zorg je voor continuïteit in omzet als je weet dat er conflicten op de loer liggen? En ben jij als leidinggevende behorend tot de oudere generatie  van “nieten lullen maar poetsen, aanpakken en doorwerken” wel voldoende toegerust om de jonge generatie aan je te binden?

Een nieuwe generatie Y van eind twintigers die denken vanuit zelfontwikkeling, job-hoppen, en het benutten van carrièrekansen. Zij eisen een betere balans eisen voor werken-leven. Een generatie die de eigen ontwikkeling duidelijk zelf wil managen.  Of de generatie Z: de generatie die nu stageloopt. Een generatie die “altijd online” is en de wegen weet te vinden in onze informatiemaatschappij.

 

Benut de talenten van iedere generatie

Verschillen tussen generaties zijn van alle tijden, maar door de snelle technologische ontwikkelingen en de snel toegenomen welvaart worden de verschillen in rap tempo groter.
Maar ondanks dat er verschillen zijn, is het niet verstandig deze te blijven accentueren.  Pak het totaal anders aan en pluk juist de vruchten van de verschillen tussen iedere generatie. Door accenten te leggen op de vraag wat iedere generatie kan bijdragen aan de andere en hoe hier een optimale samenwerking uit voortvloeit. De  succesfactor van generatiemanagement ligt bij een transparante samenwerking Door slim in te spelen op de kracht van de verschillen tussen generaties, kan je als Sales Manager er voor zorgen dat er versterkende effecten in het team optreden.


Generatie Y is juist gecharmeerd van kennis Babyboomers

Als je de traditionele media moet geloven is Generatie Y niet echt gecharmeerd van de huidige babyboomers maar het tegendeel is juist waar! Het blijkt dat zij juist gecharmeerd zijn van de Babyboomgeneratie vanwege de (mensen)kennis, het overzicht, het commercieel inzicht en de eigenschappen als resultaatgericht, hiërarchisch ingesteld en in het bezit van visie (deze zin loopt niet helemaal lekker).

De manier van leidinggeven die zij hanteren, slaat bij de jongste generatie doorgaans goed aan. Generatie Y vindt het namelijk prettig om duidelijke doelstellingen vanuit de leidinggevende te krijgen en is net als de leidinggevende van nature resultaatgericht ingesteld.
Babyboomers beschikken doorgaans over een grote hoeveelheid kennis en ervaring. Het zijn de stabiele en loyale krachten. Ze hebben minder de behoefte om zichzelf te bewijzen, wat voor balans zorgt in de gedreven prestatiecultuur van de jongere generaties. Een prima basis voor samenwerking en het neerzetten van mooie verkoopresultaten dus!


Generatiediversiteit geeft een boost aan betere verkoopresultaten

Wanneer salesteams voor het overgrote deel bestaan uit medewerkers tussen de 20 en 35 jaar (generaties X en Y) doe je er als leidinggevende goed aan deze teams aan te sturen vanuit samenwerking en zelfontplooiing. Leg hiermee een infrastructuur aan voor een efficiënte, open, resultaatgerichte en flexibele werkomgeving.

Het zal verbluffende resultaten opleveren. Je legt hiermee de basis zodat de verschillende generaties elkaar gaan aanvullen wat onherroepelijk leidt tot een completer salesteam. Ik ben ervan overtuigd dat het goed samenwerken van de generaties het werk juist veel uitdagender maakt en leidt tot meer verkoopsuccessen! Juist de verschillende generaties hebben behoefte aan samenwerking. Stimuleer dit direct in jouw team en haal het beste uit beide generaties naar boven!


Veel succes!

Gerard Worm

Blogs

  • [Blog] Minder klanten maar wel meer winst in 2014
  • [Blog] Acquireren met een verrekijker
  • Generatieconflicten op de werkvloer: omzetschade of ...