Bedrijven moeten hun eigen talent veel beter begeleiden

Nu de economie steeds meer globaliseert, wordt kennis steeds essentiëler en doen bedrijven er alles aan om elementaire kennis te kunnen behouden. Want mede door internationalisering wordt de concurrentieslag gewonnen door het kennisgehalte van de organisatie én haar medewerkers. Maar hoe kunnen we nu de juiste mensen behouden en nieuw talent aantrekken?  En hoe zit het dan met de investeringen in persoonlijke ontwikkeling en kennisbehoud?

Is hier wel een progressief beleid voor opgesteld? Want laten we de realiteit wel onder ogen zien: bij stagnerende omzet vliegen toch met name de jongsten er als het eerste uit! En dit terwijl de kennistoename juist van hèn afkomstig moet zijn. Of als bedrijven toptalenten in dienst nemen maar dat het hen niet lukt om deze sterspelers aan zich te binden. Dat het niet lukt om optimaal te profiteren van hun talent en competenties om hen goed te laten integreren . Wat dient er te gebeuren? Hoe moeten we omgaan met dit dilemma?


Nieuwe kijk op talentmanagement

Alle succes begint bij focus! Zo ook bij talentmanagement. Omdat met name kenniswerk zo specialistisch is, hebben bedrijven getalenteerde werknemers nodig. Ontwikkel hier een duidelijk beleid voor en investeer in de werkomgeving. Dit heeft een enorm effect op het welzijn van mensen en daarmee op hun prestaties. Dit   wordt gezien als hefboom naar individuele topprestaties en de ontwikkeling en succes van de organisatie.  De komende jaren zal het medewerkersbestand vier generaties bevatten die onder hoge druk zullen werken. Daarbij wordt meer gevraagd om flexibiliteit en hoe je talent aan je organisatie bindt.


Traditionele managementstijlen zijn echt passé

Als organisatie kanhet niet zo zijn dat je  sterspelers in dienst neemt en vervolgens achterover leunt en verwacht totdat zij automatisch gaan uitblinken in hun nieuwe omgeving. Het vergt een radicaal andere aanpak met een andere kijk op managementstijl. Hiërarchie is niet echt meer een issue bij jongere generatie. Talentvolle medewerkers  binden zich tegenwoordig minder snel aan een organisatie en kijken met name naar de visie en de organisatie  van een bedrijf. De medewerker van nu wil geen ‘asset’ meer wil zijn van de organisatie maar wil vanuit intrinsieke motivatie zijn talenten benutten.
 

Toptalent is de smeerolie van gemotiveerde medewerkers

Waarom is het zo belangrijk voor toptalent en om collega’s van topkwaliteit om zich heen te hebben? Collega’s van topkwaliteit versterken elkaars reputatie. Als je werkt bij een bedrijf dat bekendstaat om zijn uitmuntende performance en toptalent, word je hoger ingeschat dan een werknemer van een bedrijf zonder speciale reputatie. Daarom wordt een programmeur van Google of een ingenieur van Porsche als bovengemiddeld gezien.

Het management moet daarom haar toptalenten niet behandelen als solospelers maar zij moet er juist voor zorgen dat zij omringd zijn door mensen van even hoge kwaliteit.  Medewerkers gaan beter presteren, de service aan de klanten verbetert sterk, en het verloop onder toppresteerders neemt af. Hoe meer sterren een bedrijf heeft, hoe gemakkelijker het is om mensen van topkaliber te ontwikkelen en binden.
 

Talent moet je kneden

Executives zijn vaak te sterk gericht op talenten die bij concurrenten werken. Het risico is dat  zij het talent in de eigen organisatie verwaarlozen. Het loont echter zeer de moeite om te investeren in de eigen mensen die nog niet op de A-lijst staan maar daar wel het talent voor hebben. Het motiveert werknemers als ze weten dat het management in hun ontwikkeling is geïnteresseerd. Dat vertaalt zich  in meer inzet, beter werk en grotere loyaliteit. Dit creëert bevlogenheid. Bevlogen medewerkers laten ruim 20% meer productiviteit zien. Ze zijn succesvoller, leveren meer kwaliteit, hebben een lager ziekteverzuim en er is minder verloop. Medewerkers van zo’n organisatie zijn autonoom (zelfsturend) en voelen zich verbonden met het bedrijf.
 

De toekomst is aan talent gedreven organisaties

Kortom: Organisaties en leidinggevenden die talenten een werkomgeving bieden waarin de eigen verantwoordelijkheid centraal staat, zullen de meest gewilde organisaties voor het komende decennium zijn.  Het is verstandig nu hier al uw organisatie voor in te richten.
In veel zakenbladen wordt er aan gerefereerd:  de traditionele organisaties uit de 20e eeuw komen steeds meer onder druk te staan en lopen nu en in de komende jaren op hun laatste benen. De nieuwste generatie medewerkers zet vanuit haar intrinsieke motivatie zijn talenten en vertrouwen in zodat ze een eigen bijdrage kan leveren aan een project waar ze zelf in gelooft.